Záručné podmienky

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Úvod > Záručné podmienky
 

Záručné podmienky

Ø Štandardne sa na tovar kupujúcim, ktorého sú fyzické osoby poskytuje záruka na 24 mesiacov.

Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru.

Ø Predĺžená záruka

Na vybrané produkty poskytujeme predĺženú záruku až na 48 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať. Na tovar kupujúcim, ktorého sú fyzické osoby, podnikatelia alebo právnické osoby poskytujeme záruku podľa vyhlásenia od výrobcu.

Ø Zánik záruky

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

ü poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,

ü porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,

ü mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou,

ü používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,

ü ak bol tovar poškodený živlami (voda, oheň, blesk, ...), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, prepätím, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom,

ü v prípade, že kupujúci vykonal podstatné zmeny alebo úpravy bez vedomia zhotoviteľa.

Celý článok...