Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Pro

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Podtlaková terapia > V.A.C. pre Oddelenia > Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Pro
 

Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Pro

Je určený na profesionálnu liečbu rán v rámci nemocničných oddelení. Je kompatibilný s 800 ml nádobou na exsudát a má naprogramované široké spektrum funkcií.
Výrobca: Foryu
Kód produktu:195
Vaša cena: Zistiť cenu

100% kvalita

Vernostný program

Rýchla
doprava

presne
včas

Bezplatné
vyskúšanie

Vyhľadávanie
tovarov

Popis produktu

Popis produktu

Podtlaková terapia – Vacuum Therapy

Podtlakové uzatváranie rán (Vacuum-Assisted Closure, VAC terapia) je novou metodikou v chirurgickom ošetrovaní rán. Podtlaková terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytia rany nepriedušnou fóliou a aplikácii kontrolovaného podtlaku na lokalitu rany. Vďaka rovnomernému pôsobeniu podtlaku na celú lokalitu rany, je z rany odstraňovaná prebytočná tekutina, dilatujú sa novo vytvárané kapiláry, odstraňuje sa infekčný agens a tým dochádza k urýchleniu hojenia rán. Podtlaková terapia pomocou špeciálnych prístrojov poskytovaných našou spoločnosťou pomáha stimulovať tvorbu granulácie. Mechanizmus účinku VAC terapie môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

Ø zabezpečenie vlhkého prostredia rany

Ø zlepšenie manažmentu výpotku

Ø odstránenie infekčného agens

Ø vzostup teploty v rane

Ø mechanická stimulácia buniek granulačného tkaniva

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom všetky pomôcky ako sú prístroj na podtlakovú liečbu rán, sací kanister či krytie tej najvyššej kvality potrebné na úspešné zahájenie podtlakovej terapie.

Indikácie
Podtlaková terapia sa indikuje pri liečbe akútnych aj chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri najrozsiahlejších, najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najlepšie výsledky pri použití tejto metódy sú pri liečbe dekubitov II. a III. stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy, pri zvládnutí kompartment syndrómu brucha napr. po akútnej pankreatitíde, a pri liečbe rozostúpených chirurgických rán po zložitých operáciách (napr. po sternotómii).

Kontraindikácie

Podtlaková terapia je kontraindikovaná pre pacientov s malignitou v rane, neliečenou  osteomyelitídou, červenými a neošetrenými fistulami alebo nekrotickým tkanivom s chrastou. Podtlaková terapia sa nesmie prikladať na obnažené krvné cievy alebo orgány.

 

Špeciálne opatrenia

Pacient s defektom ošetreným NPWT nesmie podstúpiť NMR (Nukleárna magnetická rezonancia). Po odpojení prístroja je vyšetrenie s krytím na defekte bezpečné, treba ale dodržať dvojhodinový limit odpojeného prístroja.

Rtg vyšetrenie možno vykonávať, peny a fólie nie sú rtg kontrastné. Prístroj ani rana ošetrená krytím nesmie byť umiestnená do hyperbarickej komory – hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Video manuál podtlakovej terapie

Parametre

Základné Parametre

Rozmery

270mm x 228mm x 205mm

Váha

2.4 kg

Ochrana pred prienikom

IPX1

Model Adaptéra

HPU63B-107

Špecifiká Adaptéra

Vstup:100-240 V~ 47-63Hz 1.62-0.72A

Výstup: DC 18V

Špecifiká batérie

Lítiová polymérová batéria: 11.1V, 3800mAh

Stanovené napätie

18 V

Maximálny prevádzkový prúd

1.4 A

Stanovený výkon

18W

Oprávnenia

IEC60601-1:2005, IEC60601-1-2:2007, IEC60825-1:2007

Výkonnosť

Rozsah podtlaku

-55 mmHg ~ -155 mmHg

Liečebný režim

Kontinuálny / Intermitentný

Maxim. prietok

3 L / min.

Čas nabíjania

~ 4 hodín

Dĺžka života batérie

20 hodín

Život zariadenia (priemerný)

2 roky

Podmienky uskladnenia

Teplota okolia

-10 °C~50 °C

Relatívna vlhkosť

5%~85% R.H

Skladovací tlak

700hPa~1060hPa

Prevádzkové podmienky

Prevádzková teplota

0 °C ~40°C

Relatívna vlhkosť

30%~75% R.H

Atmosférický tlak

700hPa~1060hPa

Špecifiká príslušenstva (voliteľné)

Kanister

Odporúča sa 800cm³ kanister od spoločnosti Foryou Medical Electronics, Ltd.

Odsávacie hadičky

Hadičky (vnútorný priemer) Ф6mm×(vnútorný priemer) Ф9mm.

Súprava pre podtlakovú liečbu

Odporúča sa NPWT penová obväzová súprava na podtlakovú liečbu.

 

Klinické prípady

Klinické prípady