Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Home

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Podtlaková terapia > V.A.C. pre Oddelenia > Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Home
 

Prístroj na podtlakovú liečbu rán NPWT Home

Je určený na ambulantnú liečbu rán podtlakom. Prístroj je vhodný taktiež na použitie v rámci nemocničných oddelení. Je kompatibilný s 350 ml nádobou na exsudát, je veľmi ľahký a tichý.
Výrobca: Foryu
Kód produktu:245
Dodacia lehota
Dodacia lehota: v nasledujúci deň
Vaša cena: Zistiť cenu

100% kvalita

Vernostný program

Rýchla
doprava

presne
včas

Bezplatné
vyskúšanie

Vyhľadávanie
tovarov

Popis produktu

Popis produktu

Podtlaková terapia – Vacuum Therapy

 

Podtlakové uzatváranie rán (Vacuum-Assisted Closure, VAC terapia) je novou metodikou v chirurgickom ošetrovaní rán. Podtlaková terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytia rany nepriedušnou fóliou a aplikáciou kontrolovaného podtlaku na lokalitu rany. Vďaka rovnomernému pôsobeniu podtlaku na celú lokalitu rany, je z rany odstraňovaná prebytočná tekutina, dilatujú sa novo vytvárané kapiláry, odstraňuje sa infekčný agens a tým dochádza k urýchleniu hojenia rán. Podtlaková terapia pomocou špeciálnych prístrojov poskytovaných našou spoločnosťou pomáha stimulovať tvorbu granulácie. Mechanizmus účinku VAC terapie môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

Ø zabezpečenie vlhkého prostredia rany

Ø zlepšenie manažmentu výpotku

Ø odstránenie infekčného agens

Ø vzostup teploty v rane

Ø mechanická stimulácia buniek granulačného tkaniva

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom všetky pomôcky ako sú prístroj na podtlakovú liečbu rán, sací kanister či krytie tej najvyššej kvality potrebné na úspešné zahájenie podtlakovej terapie.  

 

Indikácie

 

Podtlaková terapia sa indikuje pri liečbe akútnych aj chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri najrozsiahlejších, najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najlepšie výsledky pri použití tejto metódy sú pri liečbe dekubitov II. a III. stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy, pri zvládnutí kompartment syndrómu brucha napr. po akútnej pankreatitíde a pri liečbe rozostúpených chirurgických rán po zložitých operáciách (napr. po sternotómii).

Kontraindikácie

Podtlaková terapia je kontraindikovaná pre pacientov s malignitou v rane, neliečenou  osteomyelitídou, červenými a neošetrenými fistulami alebo nekrotickým tkanivom s chrastou. Podtlaková terapia sa nesmie prikladať na obnažené krvné cievy alebo orgány.

Špeciálne opatrenia

Pacient s defektom ošetreným NPWT nesmie podstúpiť NMR (Nukleárna magnetická rezonancia). Po odpojení prístroja je vyšetrenie s krytím na defekte bezpečné, treba ale dodržať dvojhodinový limit odpojeného prístroja.

Rtg vyšetrenie možno vykonávať, peny a fólie nie sú rtg kontrastné. Prístroj ani rana ošetrená krytím nesmie byť umiestnená do hyperbarickej komory – hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Video manuál podtlakovej terapie

 

Výhody

Kombinácia prenosnosti a jednoduchého použitia. Foryou NPWT Home System bol vyvinutý tak, aby poskytoval maximálnu mobilitu pre pacienta, prevádzkový komfort a pohodlie. Prostredníctvom mnohých vylepšení, Foryou NPWT Home prináša inovatívne riešenia ako pre nemocničnú tak aj domácu starostlivosť.

Foryou NPWT Home System má všetky schopnosti a funkcie Foryou NPWT Pro vrátane našej patentovanej Foryou Technológie manažmentu exsudátu, sledovanie kľúčových komponentov, vylepšené monitorovanie vzduchotesnosti a samozrejme má aj svoje špecifické vlastnosti.

 

Klinické prípady

Klinické prípady