Ochrana osobných údajov

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov

Ø Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ø Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Ø Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, názov spoločnosti, fakturačne údaje, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ø Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Ø Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

Ø Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Ø Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ø Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Ø Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Celý článok...