Mimozáručný servis

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Úvod > Mimozáručný servis
 

Mimozáručný servis

Ø Naša spoločnosť umožňuje opravu Vášho zariadenia aj po uplynutí záručnej doby.

Vaše zariadenie môže byť opäť funkčné, čím ušetríte peniaze za nový prístroj. Podmienky servisu:

ü Oznámenie požiadavky na servis

Nahlásenie požiadavky na servis je možné oznamiť:

Ø e-mailom  

Ø telefonicky

Ø písomné na adresu sídla spoločnosti

ü Prevzatie zariadenia na servis

Umožňujeme hneď niekoľko alternatív, ako zariadenie odovzdať:

Ø výjazd technika, ktorý zariadenie u Vás obhliadne a predbežne vyhodnotí úroveň poškodenia. V rámci možností alebo ak je možné zariadenie na mieste opraviť, toto technik urobí na mieste u klienta.

Ø doručenie kuriérskou službou alebo poštou - dohodneme po nahlásení problému

Ø osobne na našom kontaktom centre

ü Diagnostika a návrh opravy

Prvotne sa pokúsime zariadenie diagnostikovať cez telefón alebo emailom. Ak toto nestačí, zariadenie obhliadne náš technik či už u Vás alebo v našom centre. Prvotná diagnostika trvá do 2 hodín, kedy sa snažíme odhaliť problém. Po obhliadke a diagnostike zariadenia kontaktujeme klienta s tým, že navrhujeme plán a cenu opravy.

V prípade, že cena, prípadne plánovaná doba opravy je nerentabilná alebo neschválená zákazníkom, zariadenie je spätne zaslané zákazníkovi. Zákazník môže taktiež požiadať našu spoločnosť o likvidáciu odpadu spôsobom šetrným k životnému prostrediu, nakoľko takýto druh odpadu nesmie byť vyhadzovaný do štandardných odpadových nádob.

ü Priebeh opravy

Po schválení ceny a plánu opravy zákazníkom objednávame náhradné diely, prípadne využívame skladové zásoby. Naši technici nevykonávajú žiadne výkony do odsúhlasenia opravy zákazníkom. Ak sa pri oprave vyskytnú ďalšie komplikácie, prípadne sa oprava predraží, obratom o tom informujeme zákazníka s návrhom ďalšieho postupu. Servis v žiadnom prípade nevykonáva žiadne zásahy alebo nespotrebúva žiaden materiál pokiaľ toto nie je schválené zákazníkom.

ü Odovzdanie zariadenia

Po vykonaní zásahu a následného otestovania zariadenia Vás bude zástupca našej spoločnosti informovať. Je na vzájomnej dohode medzi zákazníkom a zástupcom našej spoločnosti ako prebehne odovzdanie zariadenia. Je možné využiť opäť možnosti spomínané v bode 1.2.

ü Odstúpenie od servisného zásahu

Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od dohody opraviť zariadenie po diagnostike, zákazník je povinný uhradiť poplatok za diagnostiku plus prípadné dopravné náklady. Táto povinnosť zaniká v prípade, že sa rozhodne pre opravu, respektíve pre nové zariadenie a staré ostáva v spoločnosti na likvidáciu.

Ak zákazník odstúpi od objednávky servisného zásahu po schválení začatia opravy (či už pri ďalších komplikáciách, alebo prehodnotení času a použitých dielov na opravu), servis spoplatní svoj doterajší výkon a spotrebovaný materiál a toto riadne vyúčtuje zákazníkovi. 

Celý článok...