DEZINFEKCIA

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
 

DEZINFEKCIA

 Dezinfekčné strieborné nano-čiastočky v novom elektronickom mikroskope s korekciou sférickej odchýlky      


Antibakteriálne pôsobenie striebra je známe už po stáročia, kým jeho protivírusový vplyv v posledných desaťročiach potvrdili viaceré vedecké články (napr. SJ Park et al. Appl Environ Microbiol. 2014 Apr; 80(8): 2343–2350.).         

Dezinfekčný prostriedok s obsahom čiastočiek striebra pod názvom Nanosept je na trhu aj v Maďarsku, ktorý je navyše aj maďarským výrobkom (https://nanobakt.hu/nanoezust/nanosept/). Spolocnost MedSynthesis je výhradným distributorom pre SK trh

V súvislosti  s epidémiou CoVID19  sa v značnej miere zvýšili požiadavky pre širšie používanie tohto prostriedku, preto požiadali o pomoc  Laboratórium pre fyziku tenkých vrstiev Výskumného centra pre energetiku. Skúmanie sme zamerali na zistenie povrchového rozloženia čiastočiek striebra tohto dezinfekčného prostriedku v záujme toho, aby poskytli východiskové údaje pre jeho presné dávkovanie.          

Pri skúmaní sme spolu s výrobcom vykonali  vzorové experimenty, pri ktorých sme do ovzdušia menšej miestnosti vstrekli vo forme hmly stanovené množstvo dezinfekčného prostriedku. Skúmali sme rozloženie čiastočiek striebra na rôznych povrchoch, k tomu sme vyhotovili fotografie strieborných nano-čiastočiek pomocou nového elektronického mikroskopu s korekciou sférickej odchýlky, uvedeného do prevádzky v Ústave technickej fyziky a materiálov (ÚTFM) Výskumného centra pre energetiku (VCE), uvedeného do prevádzky v júni 2018. (https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/eredmenyes-projektek/magyarorszagon-paratlan) (*)    

Výsledky skúšok preukázali, že už po 30 minútach pôsobenia vstreknutej dezinfekčnej hmly sa na povrchoch zachytilo veľmi veľký počet strieborných nano-čiastočiek.  Na skúmanom povrchu na ploche predpokladanej kvapky sliny sa ich nachádza každopádne niekoľko (3-5) menších skupín.  Tieto výsledky nás napĺňajú vierou, že  verejné priestory a dopravné prostriedky ošetrené týmto dezinfekčným prostriedkom môžu byť bezpečné aj v čase epidémie.      
 Strieborné čiastočky  nanesené na rôzne povrchy prostredníctvom dezinfekčného prostriedku NanoSept (riedenie 1:10, po 30 minútach pôsobenia hmly), zobrazenie striebornej čiastočky na subatomárnej úrovni a spektrum EDX röntgenového žiarenia čiastočiek s charakteristickými vrcholmi prítomnosti striebra.  Obrázok vyhotovil Zoltán György Radnóczi, vedúci pracovník ÚTFM VCE.         

(*) Elektronický mikroskop  ÚTFM VCE, uvedený do prevádzky v roku 2018 je momentálne vďaka korekcii sférickej odchýlky mikroskop s najvyššou mierou zväčšenia. Okrem zobrazovania na subatomárnej úrovni sa hodí aj pre analytický výskum (EDX) skúmaných detailov, preto jeho využívaním získavame štrukturálne a analytické informácie na úrovni desatín nanometrov, čo je v podobných prípadoch výskumov nevyhnutne nutné .