Ako riešiť reklamáciu

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Úvod > Ako riešiť reklamáciu
 

Ako najlepšie riešiť reklamáciu?

Pri obdŕžaní zásielky, ktorá obsahuje:

Ø poškodený tovar,
Ø iný než objednaný tovar,
Ø niektoré časti tovaru chýbajú,

nás bezodkladne kontaktujte. Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Lehota pre vybavenie reklamácie začína bežať nasledujúci deň po doručení reklamačnej žiadosti.

Návrh riešenia reklamácie:

Ø vyplňte prosím dole uvedený reklamačný formulár
Ø do 2 - 3 dní od prijatia všetkých požadovaných podkladov budete o výsledku reklamá-cie informovaní telefonicky alebo e-mailom
Ø v prípade akceptácie reklamácie obdržíte Návrh riešenia reklamácie

 

Veríme, že každý vzniknutý problém vyriešime v  krátkom čase vo vašu spokojnosť!!!